Word lid

Button nieuw

DoerakSneek

Auteursrechten

95De Doerakclub behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie © (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Doerakclub of van de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De leden mogen informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Voor alle merken/logo’s ® van Doerakclub geldt dat deze niet mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Doerakclub. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van de Doerakclub wordt beschouwd als merkinbreuk.

Dit betekent natuurlijk ook dat de Doerakclub zelf als rechtspersoon alleen auteursrechtelijk beschermde inhoud van ‘derden’ mag overnemen en publiceren op de website www.doerakclub.nl  als er toestemming is verleend.
Met o.a. Motorboot en de Telegraat heeft de Doerakclub een overeenkomst afgesloten en mag de Doerakclub kopij overnemen en publiceren op de website, zowel op het publieksdeel alsook op het ledendeel. Vereist is dan dat de bron exact wordt vermeld, bv
Bron: Motorboot, 12 dec. 2012 met toestemming van de redactie van…… (dus niet ‘een Motorboot’ of ‘laatste Motorboot’)

Voor het Forum gelden andere regels.
Het Forum is door de Doerakclub ter beschikking gesteld aan de leden en de leden kunnen op het Forum onderling communiceren, informatie en ervaringen uitwisselen en delen.
Het plaatsen van kopij zoals boven bedoeld op het Forum niet toegestaan tenzij het lid/de plaatser op persoonlijke titel schriftelijke toestemming vraagt en krijgt van de eigenaar van de publicatie.
Het plaatsen is dan toegestaan onder vermelding van de naam van de plaatser, toestemming  en de exacte bron, zoals erder beschreven.

Wanneer door leden auteursrechtelijk beschermde informatie zonder toestemming van de eigenaar wordt geplaatst op het Forum, is de Doerakclub gehouden deze publicatie te verwijderen.

Als leden auteursrechtelijk beschermde interessante/leuke/mooie informatie willen plaatsen is het natuurlijk ook mogelijk om dit op de website te laten doen door de   Op het Forum kan dan een verwijzing/link worden geplaatst naar het artikel op de website en zogewenst kan ook een vermelding worden gemaakt bv. bij ‘Nieuws’. Heeft de Doerakclub met de eigenaar van de informatie nog geen toestemming dan gaat de Webmaster/Redactie dit, indien mogelijk, regelen, middels een schriftelijke overeenkomst.

Willen leden zelf per sé auteursrechtelijke beschermde informatie op het Forum plaatsen dan moeten ze dit zelf  regelen.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.