Word lid

Button nieuw

DoerakSneek

Doerakclubdag van 18 november 2017

 MG 4197Verslag Doerakclubdag op zaterdag 18 november 2017.

Eerst maar eens even de hand in eigen boezem steken, als bestuur. We zijn zo dom geweest om niemand te vragen om een sfeerverslag te schrijven. Maar sommige dingen gaan toch als vanzelf, want Annemieke Kolman loopt weer enthousiast foto’s te maken voor website en clubblad.

Op voorhand kunnen we u melden dat dit voor het bestuur een spannende dag was. Een nieuwe locatie voor de clubdag, verandering van de zondag naar de zaterdag en een lunch i.p.v een buffet.
Het bestuur was al bekend met “de Roef” omdat we hier komen voor de bestuursvergaderingen. We waren dus bekend met de gastvrijheid en daarom durfden we de sprong in het diepe wel aan.
We hebben over “de Roef” alleen maar complimentjes gehad en die hebben we graag doorgegeven aan de medewerkers. Wat ons wel opviel, dat we nu over onze vorige locatie aardig wat negatieve opmerkingen kregen en dat is natuurlijk jammer, want daar kunnen we niets meer aan veranderen.
De vraag of “opdracht” is dan ook: heeft u opmerkingen of verbeterpunten waar “de Roef” of het bestuur iets mee kunnen, laat het horen of mail

De koffie staat klaar. Tja en wat doe je dan, er is tot twaalf uur geen programma. Dat blijkt voor ons geen enkel probleem te zijn. Je kletst gezellig bij en/of je kijkt naar het fotoverslag, gemaakt door
Durk Tuinier van de Hemelvaarttocht in Friesland. Er zijn vast leden die van deze presentatie zo enthousiast zijn geworden dat ze ook een tocht willen organiseren. Dat kan en als het nodig is zorgt het bestuur voor een contactpersoon waar u met vragen op terug kunt vallen.

IMG 4145Dan loopt het tegen de lunch. Als schrijvend bestuurslid ga ik nu maar even op “ik” over. Loopt alles wel goed? Ik had behoorlijk de zenuwen over het verloop van de hele dag, kunt u van mij aannemen. Maar over de ontvangst hoeft niemand zich zorgen te maken. Daar staat een stevig team:
Door Frequin, Käthy Hoeksema en Jolande Boode. Je wordt vriendelijk ontvangen, maar niemand komt de zaal in, voordat ze ingeschreven zijn en met een sticker op de borst lopen.

In “de Roef” is men niet echt gewend om voor grote groepen een uitgebreide lunch te verzorgen.
Er hadden zich 71 leden voor de lunch opgegeven en daar komen nog 5 last minute boekers bij,
nee bij last minute krijg je geen korting. Het was prima georganiseerd: twee ruimtes voor de lunch en voor iedereen een plekje aan een gedekte tafel. We maakten ons van te voren een beetje zorgen of iedereen dan wel een warme kroket zou krijgen met zoveel mensen in een rij, maar dat is allemaal gelukt. Géke Petersen, maakte met haar team waar wat we afgesproken hadden en meer: een uitstekende lunch.

De Marktplaats voor leden blijkt inmiddels zijn plaats te hebben gevonden op de Doerakclubdag. Er is immers vaak wel iets wat je over hebt en zonde is om weg te gooien. Een ander kan er nog plezier van hebben. Als het maar te maken heeft met de Doerak of in ieder geval met varen.

Na de lunch werden er nog een aantal leden ontvangen en bij aanvang van de ledenvergadering waren er 121 schippers en matrozen aanwezig, dat is een mooie opkomst vergeleken met de vorige Doerakclubdag.

Ledenvergadering.
Onze interim voorzitter Pim Frequin opent om half twee de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze nieuwe locatie.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is een aantal malen gesproken over een tweede inlogcode voor de website. Pim geeft aan dat er een pilot zal starten hiervoor. Na enig heen en weer gepraat, blijkt het ook over het email adres te gaan voor het ontvangen van een tweede nieuwsbrief.

Ons medebestuurslid Guus Boonstra (maar ook zijn vrouw Grietje) hebben zich voor deze clubdag afgemeld.

Klaas Woudstra is vandaag helaas ook verhinderd en verontschuldigd zich dat het clublied niet geoefend kan worden. Tevens laat hij vragen wie de twee dames zijn die voor ondersteuning wilden zorgen met accordeons. Er komt echter geen reactie uit de zaal. Wel wordt er gevraagd naar de melodie van het clublied, zodat de leden thuis kunnen oefenen. Het You Tube kanaal, waar deze melodie te vinden is zal in de lustrum nieuwsbrief gepubliceerd worden. Het oefenen wordt uitgesteld tot de clubdag in maart 2018.

De mail van Wietske en Foks Bekelaar, waarin zij vragen om adres gegevens niet meer in de ledenlijst te publiceren krijgt veel bijval van het merendeel van de leden. Om veiligheidsredenen zal de aankomende ledenlijst zonder deze gegevens in uw bus vallen.

Notulen vorige Doerakclubdag op 26 maart 2017.
Correctie: in de notulen werd vermeld dat Rein Schotsman als nieuw lid van de kascommissie aan zou treden. Dat moet zijn Rein Rhewinkel. Verder werden de notulen zonder commentaar goedgekeurd.

Voorstellen bestuur en nieuwe leden.
Na het voorstellen van het bestuur stellen 11 nieuwe leden zich voor. Nou ja, niet allemaal “nieuw”, maar de leden die voor het eerst op een clubdag zijn.
Leo en Janneke Ike uit Harderwijk met een Doerak 703 “Mi Dushi” ligplaats Ermelo.
Theo en Astrid Rieu uit Haarlem met een Doerak 650 “Feline” ligplaats Assendelft.
Bert en Anja van den Beek uit Elburg met een Doerak 1050 “Marja” ligplaats Elburg.
Cathy en Diana van Duyvenvoorde uit Zwolle met een Doerak 780 “OpGeDirkt” ligplaats Wanneperveen.
Felix en Tineke Piguillet uit Delft met een Doerak 780 AK “Tiara” ligplaats Warmond.
Udo Wolphaert uit Linenau met een Doerak 650 “Sallie Sincken” ligplaats Vinkeveen.
Jan en Irene Dieperink uit Driebergen met een Doerak 800 LX AK “Irejan” ligplaats Sneek.
Wietske en Foks Bekelaar uit Spijkenisse met een Doerak 650 “Amer” ligplaats Spijkenisse.
Ernst Denekamp uit Leermens met een Doerak 650, ligplaats Groningen.
Ab en Trudy van der Veer uit Joure met een Doerak 1050 “Safari” ligplaats Joure.
Simon en Agnes Tuijtel uit Gouda met een Doerak 855 “Vrijbuiter, ligplaats Gouda.

 MG 4258Bestuursverkiezing.
Op de agenda stelde het bestuur al voor om Durk Tuinier in het bestuur te benoemen. Er kwamen daarop geen bezwaren bij het bestuur binnen. Zodoende werd Durk onder applaus als bestuurslid begroet en kreeg hij het bestuursvlaggetje uitgereikt. We zijn blij dat we er weer een enthousiast lid bij hebben binnen het bestuur.

 MG 4264Ook de benoeming van Jaap Boode als voorzitter leverde geen bezwaren op, waarop Pim de voorzittershamer met een glimlach aan Jaap overhandigde onder applaus. Het is sinds jaren dat we weer een “echte” voorzitter hebben. Pim gaat zich nu weer volledig op de penningen storten.
Wim Harzing bedankte Pim voor het optreden als interim voorzitter de laatste jaren.

In het clubblad heeft u al kunnen lezen dat Meindert Vos, in maart 2018, stopt met zijn bestuursfunctie als PR-man. Er werd nogmaals een oproep gedaan aan leden om zich kandidaat te stellen voor deze functie. Helaas nog geen reactie uit de zaal.

Vaststellen contributie voor 2018.
Pim stelt voor de contributie voor 2018 ongewijzigd te houden. Motivering voor dit voorstel: het gaat goed met de financiën. Gezien het applaus zijn de leden het hier van harte mee eens.

 MG 4305Wat er verder te tafel komt.
Durk krijgt het woord en vraagt of Käthy Hoeksema even naar voren wil komen. Durk schets op een kleurrijke manier hoe succesvol de Hemelvaarttocht was die Käthy en Grietje Boonstra hebben georganiseerd. De tocht was mooi, het weer ook en er was een prima sfeer. Käthy krijgt de penning uitgereikt en een bloemetje. Durk zegt toe, de penning en het bloemetje bij Grietje en Guus thuis uit te willen reiken. Prima! Käthy brengt nog even  bescheiden naar voren dat de mannen ook veel gedaan hebben, maar daar wil natuurlijk niemand van horen.

Wim vraag aandacht voor het Lustrum 2018 en Ronald Veeken maakt het programma voor het lustrum bekend. In het clubblad of via nieuwsbrieven meer informatie over het programma. Inschrijven voor het lustrum hoeft niet perse digitaal, maar kan ook via het opgaveformulier in het clubblad. E.e.a. kunt u inleveren bij of opsturen naar Greet Bakker.
Peter Happel stelt een vraag over meekomende kinderen en is nogal verbaast over de hoge inschrijving voor gezinsgenoten boven 12 jaar. € 125.- per kind is erg hoog en hoger dan bij vorige lustra. Er komt bijval uit de zaal en Jaap, onze voorzitter, stelt voor om e.e.a. opnieuw in het bestuur te bespreken. Kortom: u hoort er nog van.

De workshop knopen en splitsen kan helaas niet doorgaan, vertelt Jaap en Pim haakt aan dat de voorlichting over varen in Duitsland een jaartje wordt uitgesteld i.v.m. Pim zijn drukke              bezigheden in de lustrumcommissie.

Meindert heeft Zeilmakerij Zandstra en AquaSolar uit Sneek zover gekregen dat ze een gezamenlijke workshop willen geven. Op de vraag van Meindert wie een deel van de organisatie binnen de club op zich wil nemen, meldt Annemieke Kolman en Gerard Swartsenburg zich aan.

Jan vertelt dat we op zaterdag 3 februari en op zaterdag 3 maart een bezoek kunnen brengen aan de Verkeerscentrale Dordrecht. Deze Verkeerscentrale moet het drukste binnenvaart gebied in Europa in goede banen leiden. Het programma zal bestaan uit een presentatie over het werk in de centrale; een bezichtiging van de centrale en bezoek aan een patrouillevaartuig. Voor de liefhebbers is er nadien een lunch, voor eigen rekening. Uit de zaal blijkt dat er voor deze excursie veel belangstelling is.

Natuurlijk zijn we als bestuur erg benieuwd wat de leden van de nieuwe locatie vinden en hoe ze denken over de Doerakclubdag op zaterdag. En gaan we nu voor een lunch of een buffet?
Over de locatie is geen discussie, alleen tevreden geluiden. Het merendeel van de 121 aanwezigen kiest voor de zaterdag als Doerakclubdag en ook voor een lunch. 10 á 15 leden      willen het graag anders. We houden het er op dat de meerderheid beslist, maar we zullen dit punt iedere Doerakclubdag aan de orde stellen.

Pauze, daar zijn we eigenlijk hard aan toe, maar de vergadering is nog niet ten einde. De rondvraag blijft liggen tot na de presentatie van de politie. Er wordt een korte pauze voorgesteld omdat we een beetje krap in de tijd zitten. We bezitten blijkbaar als Doerakkers niet de gave om kort van stof te zijn.

 MG 4313De presentatie wordt verzorgd door Chris Magendans en geeft ons een inkijkje in het werk van de waterpolitie. Chris is Projectleider Watertoezicht bij de Eenheid Oost Nederland en is een ervaren rot in het vak. Voor aanvang van de presentatie gaf Chris aan krap in zijn tijd te zitten, omdat hij ook nog naar de Sinterklaas intocht in Elburg moest, maar daar was niets van te merken. Chris nam alle tijd om ons te informeren op welke wijze het watertoezicht haar werk doet en met welk materieel. Ook aan dit vak kleven prettige en onprettige elementen. De Sinterklaas intocht is een feestje, maar er moet soms ook gedregd worden naar vermiste personen, met alles wat daar bij hoort.
Tegen het eind van de presentatie werd er nog heen en weer gepraat over het (soms onnodig) snel varen van de waterpolitie en dat we daar als Doerakkers toch behoorlijk last van kunnen hebben. Chris probeerde ons te overtuigen dat ze veel moeten oefenen, maar soms ook ergens snel te plaatse moeten zijn. We geloven hem graag, als ze dan tenminste niet glimlachend achterom kijken.
Wat we nog missen zijn vrouwen bij de waterpolitie, maar de vrouwen bij de politie hebben geen belangstelling om bij de waterpolitie te willen werken, aldus Chris.

Na een levendige presentatie van een dik uur, wordt Chris bedankt door Jaap. Jaap slingert Chris op de bon, waarna Chris zegt dat hij dit wel bij z’n chef moet melden. Het aannemen van geschenken moet binnen de politie organisatie wel gemeld worden.

Na een korte pauze kunnen we de vergadering hervatten met de rondvraag.
Edith Langerak vraag of de ledenlijst hetzelfde formaat blijft houden als de adres gegevens ontbreken. Pim antwoordt dat het formaat ongewijzigd blijft.

Achter uit de zaal wordt opmerking geplaatst over slecht geluid achterin. Dat is wederzijds, want de secretaris heeft de naam van de vragensteller ook niet goed verstaan. Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te besteden en e.e.a. is inmiddels met “de Roef” besproken.

Ton Buijs heeft een vraag over de interkoeling van zijn Doerak. Daar hoef je, behalve bij Wim, niet bij het bestuur mee aan te komen. Gelukkig is de Technische Commissie aanwezig en de adviezen van andere leden vliegen bijna over tafel.

Leo Ike stelt een vraag over het forum van de Doeraksite en de “Doerak Owners” facebookgroep. De toegankelijkheid van Facebook is beter dan die van het forum (inlogcode enzo). Of e.e.a. bij de Doerakclub ook anders geregeld kan worden is niet direct een antwoord op te geven. Het bestuur is bezig met het opzetten van een werkgroep communicatie, waar vooral ook leden voor worden uitgenodigd om aan deel te nemen.

Jaap Boode sluit om half vijf de vergadering, zodat we nog een uurtje hebben om gezellig bij elkaar te zijn. Want aan bijpraten komt bij Doerakkers nooit een eind. Om half zes staan we met het bestuur en de vrouwen nog even na te praten. Jaap heeft met zijn nieuwe hamer geen lichamelijk letsel veroorzaakt. Pim loopt weer gewoon met Euro-tekens in zijn ogen als 100% penningmeester. Meindert heeft de hele Doerakclubdag naar een vervanger lopen zoeken, maar het lijkt erop dat bestuursleden tot een zeldzaam ras behoren. Wim is bepaald geen watje, want die heeft de hele dag met een hernia rond gelopen (Beterschap!!). Durk was zo blij als een kind, dat hij zo’n mooi vlaggetje heeft gekregen en Guus hebben we gemist. We hopen dat je de volgende keer weer van de partij bent. En ik dan: Ja, die schrijft die blijft natuurlijk.
Tot op de volgende clubdag,

Jan Voogt
secretaris

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.