Word lid

Button nieuw

Sfeerverslag Doerakclubdag 24 maart 2018 (samenvatting)

De eerste leden komen omstreeks 11.00 uur in Harderwijk aan waar zij welkom worden geheten door Käthy Hoeksema en Door Frequin. 

Spoedig daarna wordt met andere leden onder het genot van een kopje koffie de ervaringen met het onderhouden van de boot tijdens de aflopen winterperiode en de plannen voor het komende seizoen met elkaar gedeeld. Natuurlijk staat in deze gesprekken de deelname aan het 50 jarig Jubileumlustrum 2018 op de voorgrond. Er worden plannen gemaakt om samen op te varen naar Leiderdorp. Omstreeks 12.00 uur nemen 60 ‘Doerakkers’ deel aan de goedverzorgde lunch, waarbij de gesprekken over talloze Doerak onderwerpen gewoon doorgaan. 

Na de lunch wordt er nog een 40 tal ‘Doerakkers’ ontvangen, zodat bij de aanvang van ledenvergadering zo’n 100 schippers en matrozen aanwezig zijn.

Tijdens de vergadering komen onder leiding van voorzitter Jaap Boode de volgende, voor alle leden, belangrijke en leuke onderwerpen aan de orde:

Nationale Motorboot varen prijs

Tijdens Boot Holland kreeg de Doerakclub van Stichting Nationale Motorbootvarenprijs de toegekende prijs uitgereikt voor het bevorderen van het vaarplezier en vaarveiligheid voor motorbootvaarders.

Voorstellen bestuursleden, nieuwe leden en leden van diverse ‘commissies’.

Zoals gebruikelijk worden aan nieuwe leden en leden die voor de eerste keer de Doerakclub bezoeken de bestuursleden voorgesteld. Ook de leden van de Technische Commissie en de Redactie worden voorgesteld.
Gelijk wordt van de gelegenheid gebuik gemaakt om voor te stellen om ‘meer techniek’ op de website te publiceren en worden complimenten gegeven aan de redactie voor het fraaie clubblad.
Daarna stellen de nieuwe leden zich voor.

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018

Het Financieel Verslag 2017 laat een batig saldo van € 6009,- zien, wat Wil Hoekstra aanleiding geeft om zich af te vragen, waarom het eigen vermogen zo hoog is. Zij zou graag zien hoe het bestuur het voor jongere gezinnen aantrekkelijker kan maken om lid te worden van de Doerakclub door gratis deelname aan het jubileumprogramma tijdens het Lustrum 2018. Na een levendige discussie wordt besloten, dat gezinsleden tot 16 jaar gratis mogen deelnemen aan het lustrum.

De begroting voor 2018 laat een negatief resultaat van € 5.365,- zien. Dit resultaat wordt verklaard door de volgende initiatieven in het kader van het 50 jarig jubileum van de Doerakclub: het beschikbaar stellen van het “Jubileumgeschenk aan alle leden. Wat het jubileumgeschenk is blijft een verrassing!

Verjaardagskalender

Het ontwerpen van “Verjaardagkalender” met bootfoto’s van een aantal leden is een dankbare opdracht geweest voor Elvira Happel en zoon Merijn.
De kalender is inmiddels aan alle leden toegezonden. Mocht een recent/nieuw lid deze kalender ook willen ontvangen, dan kunt u een e-mail naar sturen naar

Clubvlag

Het gratis verstrekken van nieuwe clubvlag, indien de clubvlag op uw boot niet meer representatief voor de Doerakclub. Aanvraag voor een nieuwe vlag kan d.m.v. een formulier op de website worden ingezonden.

Samenstelling Bestuur

Vervolgens komt de bestuursverkiezing aan de orde. Hierbij blijkt, dat het bestuur wordt verkleind door het aftreden om persoonlijke redenen van twee bestuursleden. Tot nu toe hebben zich nog geen leden voor deze bestuursfuncties gemeld. Daardoor bestaat het bestuur nog maar uit slechts 5 leden. Deze situatie is voor de continuïteit van de Doerakclub en, speciaal voor de organisatie van het lustrum, een groot risico en daarom onacceptabel. De voorzitter geeft aan, dat, indien er geen oplossing voor de volgende Doerakclubdag in november 2018 is gevonden, overwogen moet worden om betaalde professionele hulp aan te trekken.

Lustrum en stertochten

Tenslotte wordt de organisatie en het programma van het Lustrum 2018 door Pim Frequin toegelicht. Hij informeert, dat de deelnemers aan de sloepentocht naar en door Leiden, teruggebracht worden naar de jachthaven. Voor het begeleiden van deelnemers naar het lustrum zoeken wij nog een stertocht-coördinator vanuit het Gelderse IJssel gebied.

Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen besproken, is er veel meer gezegd, gevraagd en gelachen, maar dat alles kunt u lezen in het uitgebreide verslag van deze wederom gezellige Doerakclubdag (dank aan Nel Tefeij).  Kies  de Titel: Doerakclubdag van 24 maart 2018.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.