Word lid

Button nieuw

 • Home
 • DOERAKCLUBDAG MAART 2018

Uitnodiging voor de Doerakclubdag op ZATERDAG 24 maart 2018

Nieuws001

Het bestuur nodigt alle leden en donateurs met hun bemanning uit voor de voorjaars Doerakclubdag op ZATERDAG 24 maart 2018.
Doel van deze dag is om elkaar weer eens op het droge te zien. De ontmoeting is net zo belangrijk als de ledenvergadering. Daar kijken we even terug op het afgelopen jaar, maar richten ook de blik vooruit.

Met het lustrum voor de boeg in de nabije toekomst kijken we vooruit, maar we willen ook graag even verder kijken, waarbij de vraag aan de orde komt: moet de club met de blik op de toekomst ook een beetje opgefrist worden? Hoe krijgen we jonge leden binnen en houden die vast? De werkgroep communicatie en het bestuur zijn hier al even mee bezig, maar zijn benieuwd hoe de leden hierover denken.

We hopen ook deze clubdag weer veel nieuwe leden te ontmoeten. Hoewel we elkaar liever “in het wild” tegen komen met een Doerak, heb je op een clubdag de kans om even anders bij elkaar te zitten. En mensen met dezelfde hobby raken daar nooit over uitgepraat. Kortom: kom er gezellig bij, u bent van harte welkom!

Wat anders is dan anders is dat de Technische Commissie zichtbaar aanwezig is. Je herkent ze aan de naambatch, maar ook Jaap, onze voorzitter zal ze even aan u voorstellen. Maak er gebruik van!
Ook de redactie van het clubblad is zichtbaar aanwezig en zullen worden voorgesteld. Als u ideeën heeft voor artikelen of daar advies over wil hebben; ze helpen u graag.

De lustrumcommissie krijgt in de ledenvergadering uitgebreid het woord.
Zij zijn druk bezig geweest om het lustrum weer gezellig, maar vooral feestelijk in elkaar te zetten. Ook zullen de stertocht-coördinatoren worden voorgesteld. En als opwarmertje voor het lustrum hebben we deze keer geen spreker maar vertonen we de film: lustrum van 1988.

Omdat het bestuur u in de rondvraag geen kluitje-in-het-riet antwoorden wil geven vragen wij u om uw vraag te mailen naar maar aan het begin van de vergadering de vraag inleveren (het liefst op een briefje) kan ook.

De MARKTPLAATS voor leden is inmiddels een gebruikelijk beeld geworden op de clubdag. Als Doerakker kan je altijd wel wat gebruiken, maar hebben we ook vaak wat over. Maak er gebruik van, als het maar Doerak gerelateerde spullen zijn. Om het u makkelijk te maken is er een mogelijkheid om voor de deur te laten en te lossen. We willen wel graag van te voren weten wat uw inbreng is, daarom graag een mailtje naar Meindert Vos   
U kunt zich op de Doerakclubdag dan ook melden bij Meindert.

Omdat de vergadering op de vorige clubdag enthousiast was over de locatie en we daar een gezamenlijk besluit over hebben genomen is de clubdag ook deze keer weer in:

Zalencentrum “de Roef”
Zuiderzeepad 1
3844 JV Harderwijk

Kijk van te voren goed naar de parkeergelegenheid

Vanaf 11.00 uur bent u daar van harte welkom. Wanneer u nog niet eerder op een Doerakclubdag bent geweest, dan kunt u dat bij de inschrijving even melden. U wordt dan opgevangen door een bestuurslid.

De koffie en thee zijn voor rekening van de club; de andere consumpties zijn voor eigen rekening, fris € 2,15 per flesje, wijnen € 2.45 per glas en bier van de tap € 2,30 per glas.

Om 12.00 uur gaan we lunchen en wordt er voor ons een prachtig opgemaakt lunchbuffet verzorgd bestaande uit:
-          Verschillende soorten brood
-          Vier soorten kaas, vier soorten vleeswaren en zoet beleg
-          Rauwkost, twee soorten salades, vis en rundvlees en een heerlijke kroket van
           de Bourgondiër
-          Melk, karnemelk en jus d’orange
-          Verschillende soorten fruit

Het kosten voor het lunchbuffet zijn € 13.75 p.p., waar u zich van te voren voor op dient te geven. Dat kunt u doen op de website in het menu ‘Clubactiviteiten 2018’ onder de
knop INSCHRIJVEN LUNCH of KLIK HIER. Sluitingsdatum voor inschrijving is 15 maart 2018.

Wanneer u alleen komt voor het middagprogramma en u neemt niet aan de lunch deel, dan verzoeken we u om even in de hal plaats te nemen als u voor 13.00 uur arriveert. We heten u dan graag na de lunch welkom.

Om 13.30 uur begint de ledenvergadering en de agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Goedkeuring notulen van de vorige Doerakclubdag op 18 november 2017.
 4. Voorstellen bestuur en voorstellen nieuwe leden.
 5. Financieel verslag 2017 & begroting 2018.  
  KLIK HIER voor het Jaarverslag
 6. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe leden.
 7. Jaarverslag 2017.
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar Jan Voogt.
  Aftredend en niet herkiesbaar Meindert Vos.
 9. 10de lustrum.
 10. Wat er verder ter tafel komt.
 11. Vragen van de werkgroep communicatie en bestuur
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting

Om 14.30 uur wordt de vergadering onderbroken voor een korte pauze. In de pauze zal er een warm hapje geserveerd worden.

Na het officiële gedeelte kijken we naar een film over het lustrum van 1988, waarna we het Doeraklied gaan oefenen.

Hopelijk is er daarna nog tijd om tot 17.30 uur gezellig bij elkaar te zijn, maar als u voor donker thuis wilt zijn, bent u daar natuurlijk vrij in.

Als u nog vragen heeft bel of mail dan even met Pim Frequin  ( 030 6 067 858 / 0654 253 307 ) of mail naar  

Tot 24 maart en
Met vriendelijke groet,

Pim Frequin