Word lid

Button nieuw

  • Home
  • DOERAKCLUBDAG 23 april 2022

Uitnodiging Doerakclubdag en algemene ledenvergadering op zaterdag 23 april 2022

Beste clubleden. 
Komen jullie ook naar de Doerakclub dag op zaterdag 23 april. We luiden het winterseizoen uit en het zomerseizoen in met een gezamenlijke lunch en een interessante lezing. Alle leden met hun bemanning en donateurs zijn welkom op deze Doerakclub dag met de daaraan gekoppeld de algemene ledenvergadering. 

TIJDLIJN

11.00 uur: Ontvangst leden met koffie/thee
12.00 uur: Start lunchbuffet
13.00 uur: Ontvangst leden middagprogramma met koffie/thee
13.30 uur: Start algemene ledenvergadering
14.30 uur: Korte break met warme snacks
14.45 uur: Vervolg algemene ledenvergadering
15.15 uur: “Varen doe je samen!” door stichting Varen doe je samen
16.00 uur: Start borrel

'Positieve veranderingen', dat is het thema van onze club dag. Een prima gelegenheid om in een ontspannen sfeer (opnieuw) kennis te maken met elkaar en onze nieuwe leden.

Wat heeft de Doerakclub nog meer voor je in petto? Vanaf 11.00 uur ontvangen we jullie in zalencentrum De Kiekmure (Tesselschadelaan 1 in Harderwijk) waar we jullie trakteren op heerlijke koffie/thee, een prettig gesprek en tussendoor lekkere hapjes. Andere drankjes en deelname aan het lunchbuffet (€17,50 p.p.) zijn voor eigen rekening.
Voor deze lunch dient u zich van tevoren op te geven via onze website, in het menu “Clubactiviteiten 2022” onder de knop DEELNAME LUNCH of KLIK HIER.
Begin je al in de stemming te raken? Meld je dan vóór 16 april aan!

Vanaf 15.15 uur zal een medewerker van Rijkswaterstaat een boeiende presentatie geven over het samenspel tussen de beroeps- en pleziervaart in: “Varen doe je samen!” 

Toch nog vragen? Mail dan gerust met Peter Happel via  

Vriendelijke groet en tot 23 april. 

Het Bestuur 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken
3 Vacatures Doerakclub bestuur
4 Voorstelrondje nieuwe leden
5 Notulen najaars Doerakclub dag 2021
6 Financieel verslag 2021
7 Verslag kascommissie 
8 Benoeming kascommissie voor 2022
9 Verslagen PR en Technische commissie
10 Lustrum voorbereidingen 2023
11 Rondvraag
12 Datum volgende Doerakclub dag en sluiting vergadering

o Lezing ‘Varen doe je samen’ 

De notulen van de vorige ledenvergadering en het financieel verslag 2021zijn als bijlage bij de uitnodiging per nieuwsbrief gevoegd. Het PR-jaarverslag staat op de website bij 'Van het bestuur....'

Omdat we tijdens de rondvraag niemand een ‘kluitje-in-het-riet’ antwoord wil geven, is het handig om de vragen vooraf te mailen naar  of aan het begin van de vergadering de vraag schriftelijk in te leveren.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.