Word lid

Button nieuw

  • Home
  • VAN HET BESTUUR....

Van het bestuur....

Ten einde al onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle aspecten en onderwerpen, die in het bestuur aan de orde komen, zijn in het menu ‘Van het bestuur…’ de volgende bestuursdocumenten opgenomen:
* Agenda bestuursvergadering
In dit document kan je kennisnemen van de aspecten en onderwerpen, die in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden.
* Notulen bestuursvergadering
De notulen van elke bestuursvergadering zullen zo snel mogelijk na de vergadering worden gepubliceerd.
* Bestuursbesluiten
Wanneer het bestuur besluiten neemt, die de vereniging of haar leden betreffen, worden deze gepubliceerd.
* Notulen van de algemene ledenvergadering
De notulen van de algemene ledenvergadering zullen zo snel mogelijk na de vergadering worden gepubliceerd om je te informeren over de besproken agendapunten.
* Financiële verslagen
Ter informatie zijn relevante financiële verslagen voor de leden beschikbaar.
* Statuten en reglementen
De huidige van toepassing zijnde ‘Statuten en reglementen van de Doerakclub’ worden hier gepubliceerd.
* Jaarverslagen
O.a. van Public Relation (PR), Technische Commissie (TC)

Wij nodigen je uit om bovengenoemde documenten regelmatig te beoordelen. Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan stellen wij het zeer op prijs als je hierover contact met ons wilt opnemen door een e-mail te sturen naar de onze secretaris, e-mail  

Met vriendelijke groeten, het bestuur

De informatie die u wilt bekijken is alleen beschikbaar voor leden van de Doerakclub.

Bent u geinteresseerd en nog geen lid? 

De Doerakclub verwelkomt u graag als lid. Geef u op. Registreren1

Leden inloggen a.u.b.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.