Doerakclub
 

9De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.doerakclub.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. De Doerakclub is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door de Doerakclub gecreƫerde site. De Doerakclub wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen.

Wanneer de Doerakclub website links naar websites van derden weergeeft betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Doerakclub wordt aanbevolen. Deze zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website. De Doerakclub aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. De informatie op dergelijke websites is door de Doerakclub niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

De Doerakclub/houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Deze regels, voorbehouden, aanvullingen en wijzigingen zijn alleen te lezen op www.doerakclub.nl en zullen niet persoonlijk toegestuurd worden. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.