Doerakclub
 

                Onze clubdagen zijn een begrip. Deze ledenbijeenkomsten staan tweemaal per jaar op het programma, de een eind maart en de ander eind november.
Het zijn bij uitstek gelegenheden om gezellig over uw en andermans Doerak te kletsen en ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Voor aanvang van de clubdag bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch.

Op de Doerakclubdagen wordt voor de pauze de agenda afgehandeld, het bestuur praat jullie bij over het wel en wee van de club en wordt er tijd besteed aan zaken als de clubfinanciën, komende activiteiten en nieuwe leden etc. waarbij er vanzelfsprekend volop ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen.

Na de pauze is er (meestal) een gastspreker met een presentatie over boten, varen, watersport wetenswaardigheden of over een voor ons interessant onderwerp.

Na de voordracht staan ontmoetingen tussen leden, gezelligheid, kletsen, borrelen 'op het programma'.

Voorafgaand aan de Doerakclubdag ontvang je de Nieuwsbrief met de uitnodiging en het programma.