Doerakclub
 

 

Denk je na contact met leden van de Doerakclub of na het lezen van deze website "De Doerakclub is wel wat voor mij" dan schrijven we je graag in als lid of als donateur. (Donateurs hebben vrijwel dezelfde rechten als leden, maar hebben geen stemrecht binnen de vereniging).

Kosten

De jaarlijkse contributie voor leden en donateurs bedraagt € 30,- . De eerste keer wordt € 10,- in rekening gebracht voor de clubvlag. We zien graag mooie vlaggen op al onze ledenschepen. Vervanging van de vlag is gratis!

De benodigde gegevens kunj je invullen in het onderstaande formulier en met de knop "Verstuur" verzenden. De met een sterretje gemerkte velden zijn verplicht.

(Wanneer je je aanmeldt voor het lidmaatschap gedurende het 4e kwartaal van een lopend jaar, dan ben je geen contributie over dat lopende jaar verschuldigd. Medio de maand december wordt de contributie voor het volgende jaar per automatische incasso geïncasseerd.)

Met het verzenden van uw gegevens verleent je tegelijkertijd tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan de Doerakclub (Incasso ID NL28ZZZ404078600000) te Nieuwegein om jaarlijks van je bankrekening de contributie, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, af te schrijven en verklaar je je akkoord met de bepalingen en voorschriften, die hiervoor bij de bankinstellingen in Nederland van kracht zijn.

PenRegistreer

Clubvlag  en informatie

Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je per post de clubvlag en nadere informatie over de Doerakclub. Wij hopen je als nieuw lid/nieuwe donateur op de eerstvolgende Doerakclubdag te mogen verwelkomen en maken dan graag nader kennis met je en je bemanning.

Registreren1

Vragen

Als je eerst nog vragen heb, kun je vanzelfsprekend contact opnemen met het secretariaat van de Doerakclub:  e-mail:   secretaris