Word lid

Button nieuw

Privacy

Nieuws001

Persoonlijke gegevens afkomstig van de website, op welke wijze dan ook verkregen, mogen nimmer voor andere dan door het bestuur van de Doerakclub conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 1 september 2001 vastgelegde doelen worden gebruikt (zie Statuten en Reglementen, Redactie Reglement Clubblad en Ledenlijst, art. 9  onder Doerak Dossiers)
Het bestuur van de Doerakclub zal zich bij overtreding van het bovenstaande  beroepen op artikel 40 en 41 van de Wbp (recht op verzet) en melding doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)